SMCI implementeert efficiencyverbeteringen door middel van: projecten, interim management, training en coaching. Een veranderingstraject starten begint met een analyse en een realistisch advies, maar dit advies moet niet in een bureaula verdwijnen. Het gaat er juist om dat dat de verbeteringen ook gerealiseerd worden. In dit implementatietraject is SMCI juist van toegevoegde waarde.

Bij het bepalen van nieuwe werkprocessen heeft SMCI altijd aandacht voor kennisdeling in de organisatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in expliciete en impliciete, verborgen, kennis. De expliciete kennis is voor iedereen toegankelijk, zoals rapporten, boeken, tijdschriften en video's. De impliciete kennis wordt bepaald door ervaring, vaardigheden en attitude en is niet direct toegankelijk is voor iedereen, maar is persoonsgebonden. Het gaat erom dat de impliciete kennis van de werknemers, zoveel mogelijk expliciet wordt gemaakt, toegankelijk voor anderen, zodat iedereen in de organisatie er zijn voordeel mee kan doen, Ongeacht of het nou werknemers betreft binnen productie, onderhoud, administratie en dienstverlening, zowel profit als non-profit organisaties als industrie en overheid. Kennisdeling is de basis om continu aan verbeteringen te werken. SMCI zorgt ervoor dat de voorgestelde veranderingen daadwerkelijk blijvend worden gerealiseerd door samen met de medewerkers, op de werkplek van de medewerkers, de veranderde werkprocessen te implementeren.