De RASCI methodiek wordt gebruikt om organisatorische relaties te verduidelijken binnen werkprocessen en procedures. Met de afzonderlijke letters wordt aangegeven welke functionaris welke rol speelt bij een bepaalde activiteit:

R = R is Verantwoordelijk, voert uit (R = Responsible)
A = A is Aansprakelijk (A = Accountable)
S = S moet Ondersteuning geven indien R dit vraagt (S = Support)
C = R moet C Raadplegen (C = Consult)
I = R moet I Informeren

In het Nederlands worden de letters AVORI gebruikt. A is aansprakelijk, V voert uit, O ondersteunt, R moet geraadpleegd worden, I moet geïnformeerd worden.