TPM is een onderhoudsfilosofie (Nakijama, 1988) met als doel om de machinebeschikbaarheid te verhogen en kwaliteit te verbeteren. (OEE Overall Equipment Effectiveness). Er wordt op een systematische wijze gewerkt aan het reduceren van de verliezen. Teneinde effectief te zijn (Total) gebeurt dit in Multi-functionele teams. Belangrijke onderwerpen in TPM: verbeteren van de installatie, autonoom onderhoud, training van operators en technici, preventieve onderhoudsactiviteiten.