De 5S systematiek richt zich op het effectief organiseren van werkplekken, het vereenvoudigen van werkomstandigheden (transparantie), het verminderen van verspillingen en het verhogen van de kwaliteit van het werk en veiligheid. 5S is toepasbaar in zowel een productie als een administratieve omgeving. De systematiek is afkomstig uit Japan en staat voor de eerste letters van de volgende Japanse woorden:

Seiri Selecteren
Seiton Sorteren
Seiso  Schoonmaken
Seiketsu Standaardiseren
Shitsuke Stijl (zelfdiscipline)

 

5S is de basis in het proces van continu verbeteren. 5S moet niet gezien worden als een op zich staand schoonmaakprogramma, maar als een start in het proces van continu verbeteren.
Het resultaat van een goede werkplekorganisatie heeft invloed op:

  • verlaging van de kans op ongevallen
  • verbetering van kwaliteit
  • kortere doorlooptijden
  • verhoging van de efficiency
  • betere motivatie van de medewerkers
  • verbeterd imago naar buiten