SMED is een methodiek waarbij de tijd benodigd om een machine om te bouwen en af te stellen om een ander type product te maken te reduceren. Het effect hiervan is dat de flexibiliteit (mix van producten, volumes) van het bedrijf sterk toeneemt, verspillingen worden verminderd. Flexibiliteit geeft de mogelijkheid om snel te reageren op de vraag van de klant, seriegrootte te verkleinen, voorraden sterk te reduceren.