Is in feite een verzamel begrip waarbij verschillende verbetermethodes, waaronder lean production, worden toegepast. Operational Excellence en World Class Manufacturing bevatten dus vele thema's zoals in dit overzicht besproken.