OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness of Installatie-effectiviteit.
De OEE is een maat die aangeeft hoe de totale organisatie een installatie of machine benut. De basis van de OEE berekening is de maximale beschikbaarheid van de installatie: 365 dagen à 24 uur per dag.
Hierop worden alle verliezen in mindering gebracht. Verlies ontstaat omdat de installatie stil staat, vanwege velerlei redenen, of omdat tijdens gebruik de installatie niet presteert conform de specificatie waarop de installatie ontworpen is. Dit resulteert in onderstaand figuur:

afbeelding Overall Equipment Effectivess

Zoals gezegd is de totale organisatie betrokken bij de OEE. Bedrijf gesloten wil zeggen dat de directie bijvoorbeeld besluit om gedurende 5 dagen 8 uur per dag te produceren en de rest van de tijd wordt de installatie niet gebruikt. Een commerciële stop ontstaat doordat er door verkoop te weinig is verkocht. Gebrek aan grondstoffen kan bijvoorbeeld zijn dat een tomatenoogst mislukt wordt er onvoldoende tomaten als grondstof zijn. Inkoop zal dan activiteiten moeten ontplooien om toch voldoende in te kopen!