Achtergrond

Gedreven en zelfstandige medewerkers
Gedreven en zelfstandige medewerkers

De start
Science Management Corporation International is in 1934 opgericht door  Joseph H. Quick, de grondlegger van ‘Workfactor’. Workfactor is een systematiek voor methode en tijdstudiestudies. Daarbij gaat het om handelingen die mensen uitvoeren om een product te maken. De focus ligt op assemblageprocessen en het bedienen van machines.

Europa
Halverwege de vorige eeuw maakte SMCI de oversteek naar Europa. In 1958 startte de eerste Europese vertegenwoordiging van SMCI in Parijs. Later volgden afdelingen in Duitsland, Engeland, Spanje, Frankrijk, België, Italië, Nederland en Rusland.

Nederland
In 1983 voerde SMCI haar eerste project uit in Nederland. In de jaren erna breidde de klantenkring van SMCI in Nederland zich in razend tempo uit. Reden voor SMCI om in 1992 een Nederlandse vertegenwoordiging op te richten. Talrijke grote en middelgrote (inter-)nationale ondernemingen hebben sindsdien voor zeer uiteenlopende projecten een beroep gedaan op de kennis en expertise van de senior consultants van SMCI Nederland. Bekijk hier een overzicht van onze opdrachtgevers.

Wat maakt SMCI succesvol?
Typerend voor SMCI is een geheel eigen aanpak: contextafhankelijk, inzet van aanwezige kennis en ervaring van uw medewerkers, geen papieren adviezen, aanwezigheid op de werkvloer én in de directiekamer, ervaren consultants.

Wij zijn pas tevreden als wij blijvende verbetering hebben gerealiseerd. Elk project van SMCI is erop gericht dat de werknemers van een organisatie uiteindelijk zelf hun bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren. Zo realiseren we een blijvend verbeterd rendement.