Interim Management

De interimmanagers van SMCI kunnen complexe veranderingen en blijvende verbeteringen in organisaties doorvoeren. Vaak zijn dit uitdagingen waarvoor de tijd, capaciteit of specifieke vaardigheden, ervaring en deskundigheid ontbreken bij een opdrachtgever.

Vooraf stelt SMCI met de opdrachtgever heldere doelen op. In een implementatieplan worden tijd, middelen, mijlpalen en kosten vastgelegd. De interimmanager van SMCI werkt procesmatig en zorgt ervoor dat uw medewerkers zich continu verbeteren. SMCI ondersteunt de interimmanager bij de uitvoering van dit traject.