Projectstappen

Hier vindt u een kort overzicht van de projectstappen. Onder ‘Werkwijze’ leest u meer over de manier waarop SMCI deze stappen doorloopt. 

Kennismaking

 • Wederzijdse kennismaking SMCI en opdrachtgever
 • Duur twee tot drie dagen
 • Resultaat opdrachtformulering en offerte vooronderzoek
 • Deze ‘walk through’-fase is gratis en vrijblijvend

Analyse

 • Analyse van de productiviteit, effectiviteit, omgevingsfactoren, oorzaak tekortkomingen en haalbaarheid van efficiencyverbetering
 • Opstellen implementatieplan met concrete verbeteringen
 • Betrekken medewerkers, kennisdeling, veranderingsacceptatie
 • Duur vier tot zes weken
 • Resultaat: praktijkgericht implementatieplan met doelstellingen, capaciteitsbeslag medewerkers, doorlooptijd en SMCI-honorarium

Implementatie

 • Realiseren van efficiencyverbeteringen
 • Borgen van nieuwe werkwijzen en opleiden medewerkers
 • Duur: conform implementatieplanning
 • Resultaat: geïmplementeerd werkwijze en duurzame verbeteringen

Audit

 • Check op bestendigheid implementatie
 • Duur vijf tot tien dagen
 • Resultaat: actieplan met zo nodig advies voor correcties