Wie zijn wij?

Productiekosten, Toegevoegde Waarde
Productiekosten, Toegevoegde Waarde

SMCI staat voor Science Management Corporation International. SMCI is nu vijfendertig jaar actief in Nederland. In die tijd heeft het bedrijf talrijke veranderingstrajecten uitgevoerd bij grote spelers in de productie-, diensten- en overheidssector.

Doel van SMCI is het verbeteren van bedrijfsprocessen en het verhogen van de efficiency in een organisatie, zodat het rendement verbetert. Slimme verbeteringen, kennisdeling en gemotiveerde medewerkers zijn daarbij ons uitgangspunt. Wij werken niet met standaard oplossingen. Elk bedrijf heeft zijn eigen karakteristieken en context, die wij als uitgangspunt nemen voor het project. De kennis en ervaring van medewerkers die in elke organisatie aanwezig is beschouwen wij als belangrijke input. Zo organiseren wij verbetering die blijft.

Onze werkwijze brengt met zich mee dat we hoge eisen stellen aan SMCI-medewerkers.  Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Onze medewerkers zijn allen in staat om zowel op managementniveau als uitvoerend niveau te functioneren. Zij hebben naast een academische opleiding ervaring in de productie, diensten en de overheidssector.